خرید و فروش دستگاه چسب پهن برای بسته بندی اثاثیه منزل - چلسی بار تهران

بسته بندی ظروف شکستنی

توضیح:

این دستگاه با داشتن دسته و تیغ، به بسته بندی وسایل بزرگ و

بسته بندی کارتن ،سرعت می بخشد.