خرید و فروش کاور نایلونی خوشخواب برای بسته بندی اثاثیه منزل - چلسی بار تهران

بسته بندی ظروف شکستنی

توضیح:

درهنگام حمل باعث جلوگیری از کثیف شدن خوشخواب می شود.

کاور دونفره در عرض 2 متر است و طول به مقدار مورد نیاز.این پاور مخصوص خوشخواب دونفره است.

کاور یک نفره در عرض 120 سانتی متر و طول به مقدار مورد نیاز شماست.این پاور مخصوص خوشخواب یک نفره می باشد.

کاوری نایلونی محکم و ضخیم می باشد که باعث جلوگیری از نفوذ هر گونه گرد و غبار در هنگام حمل می شود.کاور یکنفره و دونفر موجود می باشد.