خرید و فروش ریسمان برای بسته بندی اثاثیه منزل - چلسی بار تهران

بسته بندی ظروف شکستنی

توضیح:

ریسمان در بسته بندی اثاثیه منزل، برای بسته بندی کارتن، بستن رختخواب و... مورد استفاده قرار می گیرد.