توصیه هایی در مورد خانه جدید قبل از اسباب کشی - چلسی بار تهران

توصیه هایی در مورد خانه جدید قبل از اسباب کشی

قبل اینکه وسایل خود را به خانه جدید ببرید بهتر است به نکات زیر توجه کنید:

  • اگر خانه نیاز به تعمیر و یا رنگ زدن دارد، باید این کار را از یک هفته قبل از اسبابکشی انجام دهید.
  • خانه جدید اگر نیاز به تمیز کردن دارد، قبل از آوردن وسایل آن را تمیز کنید. شما می توانید اینکار را خودتان انجام دهید یا کارگر بگیرید تا انجام دهند.
  • اگر خواستید خانه جدید را کفپوش کنید و یا کفپوش آن را عوض کنید، بهترین زمان قبل اسبابکشی می باشد.
  • حتما قفل خانه جدید را عوض کنید. ممکن است صاحب خانه یا مستاجر قبلی یک کلید را به همسایه یا کارگر خود داده باشد.
  • وسایل گرمایشی و سرمایشی را امتحان کنید و از سالمی آنها مطمئن شوید.