توصیه های چلسی بار در مورد اسباب کشی منزل تهران

توصیه های کلی

توصیه های چلسی بار در مورد اسباب کشی منزل تهران

 • به ترتیب بسته بندی کنید.
 • اولین اقدام قبل از شروع هر کاری برای جمع آوری و بسته بندی لوازم منزل، تهیه لیستی طبقه بندی شده از همه لوازمی است که می تواند در یک گروه قرار گیرد.
 • وسایل هر اتاق را جداگانه بسته بندی کنید و سعی کنید وسایل داخل کارتن یک اتاق را با وسایل اتاق دیگر باهم بسته بندی نکنید.
 • رویه هر کارتن مشخصات داخل کارتن را بنویسید. این کارها باعث می شود در هنگام چیدمان دچار سردرگمی نشوید.
 • موقع بسته بندی نیز سعی کنید کالاهای ضروری و غیرضروری را با هم قاطی نکنید.
 • فضای خالی باقی نگذارید. فضاهای داخل کارتن را پر کنید. برای پر کردن این فضا شما می توانید از وسایلی ماننده روزنامه، نایلون حبابدار و... استفاده کنید.

چگونه بسته بندی را آغاز کنیم؟

توصیه های چلسی بار در مورد اسباب کشی منزل تهران

 • یک ماه ونیم مانده به اسبابکشی وسایلی را که دور ریختی هستند، جدا کنید و دور بریزید. وسایلی را که خیلی کم استفاده می شوند را بسته بندی کنید.
 • یک ماه مانده وسایل شکستنی را با استفاده از کارتن و ضربه گیر بسته بندی کنید. هر بسته بنویسید در آن چه وسیله ای وجود دارد و آیا برای حمل آن توصیه خاصی لازم است یا نه. شما می توانید وسایل بسته بندی را اگر مایل هستید از این شرکت تهیه فرمائید.
 • تا جایی که می توانید مواد غذایی جدید نخرید.
 • یک هفته مانده، اگر وسایل بزرگ شما مانند ( یخچال، لباسشویی، کمد، ویترین ) نیاز به بسته بندی دارد. شما می توانید یک روز قبل یا همان روز اسبابکشی آنها را بسته بندی کنید. بسته بندی این وسایل مانند کارتن نیست و کمی دشوار است. لذا بهتر است کارگر بسته بند این وسایل را بسته بندی کند.

روز اسبابکشی

 • تمامی کابینت و کمد ها را بررسی کنید تا چیزی جا نگذارید. کاملا مطمئن شوید خانه خالی شده است.