سوالاتی متداول در اسباب کشی - چلسی بار تهران

نکات مشاوره ای در اسباب کشی - برنامه ریزی

شیشه های کوچک و بزرگ را چگونه بسته بندی کنیم؟

 • سعی کنید شیشه های در ابعاد مختلف را با هم بسته بندی نکنید. شیشه هم اندازه را با هم بسته بندی کنید.
 • برای بسته بندی شیشه ها، بهتر است. لابه لای شیشه از ضربه گیر استفاده کنید. اگر ضربه گیر در دسترس نبود می توانید از روزنامه یا کاغذ استفاده کنید.
 • چسب را مستقیم به شیشه ها نزنید. زیرا ممکن است جای چسب روی شیشه باقی بماند. سعی کنید روی شیشه ها را با ضربه گیر بپوشانید و سپس چسب بزنید.

نکات مشاوره ای در اسباب کشی - برنامه ریزی

آیا لازم است وسایل داخل کمد و دراور را خالی کنیم؟

 • حتما وسایل داخل کمدها را خالی کنید. زیرا در هنگام جابجایی به بدنه کمد و دراورها فشار می آید و باعث می شود محل اتصال پیچ و مهره شل شود. نکته دوم اینکه این وسایل به خودی خود سنگین هستند و بهتر است آنها را خالی کنید.

نکات مشاوره ای در اسباب کشی - برنامه ریزی

با کتاب چکار کنیم؟

 • برای بسته بندی کتاب، استفاده از کارتن های کوچک بهترین گزینه می باشد. زیرا باعث می شود به راحتی حمل شوند و در هنگام چیدمان، شما می توانید به راحتی آنها را جابجا کنید و در مکان خود قرار دهید. کارتن کتاب باید محکم باشد تا هنگام حمل پاره نشود، بهتر است از کارتن پنج لایه استفاده کنید.

نکات مشاوره ای در اسباب کشی - برنامه ریزی

برای جلوگیری از کثیف شدن خوشخواب چکار کنیم؟

 • شما می توانید از کاور خوشخواب استفاده کنید.

نکات مشاوره ای در اسباب کشی - برنامه ریزی

برای بسته بندی به چه وسایلی نیاز دارید؟

 • اولین وسیله، تهیه تعدادی کارتن در ابعاد مختلف می باشد.
 • وسایلی مانند: چسب پهن، انواع ضربه گیر، کاور خوشخواب، ماژیکهایی با سرپهن برای نوشتن روی کارتنها، طنابهای ضخیم و محکم و ... می باشید.

نکات مشاوره ای در اسباب کشی - برنامه ریزی

چگونه مبلمان را بسته بندی کنیم؟

 • سعی کنید مبلمان را با استفاده از نایلون حبابدار و سلفون بسته بندی کنید. بدین صورت که اول حبابدار را استفاده کرده و سپس سلفون را روی حبابدار بکشید و بعد چسب بزنید.
 • پایه های مبل را جداگانه و فقط با نایلون حبابدار بسته بندی کنید.

نکات مشاوره ای در اسباب کشی - برنامه ریزی

از چه کارتنی استفاده کنیم؟

 • کارتن ها را در اندازه مختلف تهیه کنید، کارتن کوچک را برای بسته بندی وسایل شکستنی استفاده کنید. از کارتن پنج لایه استفاده کنید.

با وسایلی کمتر مورد استفاده قرار می گیرد چه کنیم؟

 • وسایلی مانند: کتاب، وسایل شکستنی و... که کمتر مورد استفاده قرار می گیرد. را می توانیم با تهیه کارتن، آنها را در کارتن قرار دهیم و سپس در انبار قرار دهیم.

نکات مشاوره ای در اسباب کشی - برنامه ریزی

کارتن ها را چگونه بسته بندی کنیم؟

 • در بسته بندی کارتن، تعادل را رعایت کنید. به گونه ای که یک کارتن را خیلی سنگین و یک کارتن را خیلی سبک نکنید. در بسته بندی وسایل شکستنی ماننده چینی، بهتر است وسایل سنگین را کف کارتن و روی آنها وسایل سبکتری قرار دهید. حتما لابه لای وسایل از ضربه گیر ماننده (روزنامه و نایلون حبابدار) استفاده کنید.